Bøgeskovvej 5 3490 Kvistgård

Områdevagt

Dansk Sikkerheds Service har udviklet et koncept der tager udgangspunkt i maksimal sikkerhed og tryghed for den enkelte kunde. Konceptet er ikke nyt, men måden at udføre denne service på er en nyhed der vil gøre de områder vi opererer i, mere trygge.

Baggrund
Vi har udviklet dette koncept på baggrund af tidens stigende kriminalitet. Samtidig bliver der efterhånden solgt så mange tyverialarmer, at servicen i form af udryknings tider og efterfølgende service ikke lever op til den standard man kunne ønske sig. Den gennemsnitlige udryknings tid er i dag ca. 25 minutter på landsplan. Det betyder at den gennemsnitlige udryknings tid kan svinge fra 1 minut til 3 timer eller mere. Dette har vi løsningen på.

Sådan fungere det
Vi sætter en patruljevogn på gaden i et tidsrum, eksempelvis 19.00-06.00, alle dage året rundt. Vægterne vil være uniformeret i henhold til lov om vagtvirksomhed, og patruljevognen vil være påskrevet VAGT og ALARMPATRULJE. Deres hunde vil være trænet til opgaven. Begge vægtere vil være udstyret med telefon og kalderadio, så de hele tiden kan komme i kontakt med hinanden og omverdenen. Tidsrummet kan udvides efter behov.

Patruljen vil konstant patruljere blandt vore abonnenters virksomhed, forretning, institution eller skoler både ind og udvendig. Vores trænede vagthunde vil være til stor hjælp på store områder.

Konstateres der indbrud, hærværk eller forsøg derpå, vil området straks blive gennemsøgt med hunde for eventuelt at pågribe en eller flere gerningsmænd. Skulle vi finde en gerningsmand vil han med magt blive tilbageholdt og afleveret til politiet.  Herefter sørger vi for afhjælpning af de skader gerningsmanden måtte have påført kundes ejendom, og vi informere kunden om episoden. Ligeledes vil der på et nærmere angivet sted blive lagt en rapport om hændelsen.

Patrujlevagtens opgaver

* At sikre at alle vinduer, døre, porte o.l. er lukket og aflåst forsvarligt.
* At eventuelle alarmer virker og er tilkoblet.
* At der ikke er tegn på indbrud eller hærværk eller optræk hertil.
* At der ikke opholder sig uvedkommende personer på området.
* At der ikke er tegn på uregelmæssigheder der måtte kræve patruljens indgriben.

Kontrol af patruljevagten
Dansk Sikkerheds Service benytter den sidste nye teknologi inde for kontrol af vores vagt personel.

Vi benytter et stregkodesystem så vi kan følge vores patrulje gennem hele vagten vedrørende tidspunkt og sted han har været hos den pågældende kunde. Dette vil vi gerne demonstrere ved vores møde.

Hvordan fungere det i praksis
Når De tegner et abonnent hos Dansk Sikkerheds Service indeholder denne service alarmudrykning og vagttjeneste og alt hvad denne service måtte indeholde. Hvis De har abonnement hos et alarmselskab skal de lave Deres nuværende abonnements form om, således at deres alarmselskab fremover blot skal modtage og videregive alarmen til Dansk Sikkerheds Service Døgnvagt.
Vores døgnvagt vil være den patrulje der ligger i Deres område, hvorved vi ikke spilder dyre sekunder der forlænger udrykningstiden. Vi fakturerer ikke ekstra for eventuelle fejlalarmer eller personalefejl; dette er indregnet i Deres abonnement.

Alarmudrykning
Vores kundekreds vil ligge inden for et meget lille område, ca. 4-6 kilometer i omkreds, hvilket betyder at vi kan være fremme på alle alarmudrykninger inden for meget kort tid. Sandsynligheden for at pågribe en mulig gerningsmand er derfor meget stor. Gennem daglig dialog med vores abonnenter vil vores vagtpatrulje hele tiden være opmærksom på ekstra belastede områder. Patruljens tilstedeværelse vil nedsætte kriminaliteten væsentlig.

Økonomi
Hvis de gennemgår Deres budget omkring abonnement og udrykninger til Deres alarmfirma, sammenlægger det med eventuelle indbrud, hærværk og andre skader, der kunne være minimeret hvis de var opdaget i tide, så vil de opdage at den service vi kan yde ikke vil koste Dem ret meget mere; måske er der oven i købet penge og tid at spare ved at lave en ordning med os.

Trykhed
Vores patrulje vil hele tiden kun være få minutter fra Dem og Deres virksomhed, hvis en af deres medarbejdere måtte stå med et problem. Det kunne være en medarbejder der føler sig utryg eller har problemer med en dør, så er vi der for Dem. Har de håndværkere der eventuelt skal ind på Deres virksomhed midt om natten, laver De bare en aftale med os, så klarer vi også den opgave. Som sagt er vi lige rundt om hjørnet.

Vi gør dog opmærksom på at vi ikke er et politikorps, men et seriøst vagtselskab der yder vores kunder en service.

Til daglig har vi et meget godt samarbejde med politiet, og ønsker ikke at gå dem i bedene.