Bøgeskovvej 5 3490 Kvistgård

ISO 9001

Iso 9001Dansk sikkerheds Service Aps er ISO 9001 godkendt. I følge Dansk lovgivning skal vagtselskaber der udfører alarmpatrulje være ISO 9001 godkendt.

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem som skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger.

Et kvalitetsledelsessystem giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Et kvalitetsledelsessystem er anerkendte overalt i hele verden, og ISO 9001 er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.